banner
Golfový klub

 

Twin Chapels Golf Club Vinoř, z.s. („TC“) - ČLENSTVÍ 2021

REGISTRAČNÍ (roční) Dospělá osoba / Dítě, Junior, Student................................................1.000,- Kč / 500,- Kč

Členové Twin Chapels Golf Club Vinoř v kategorii REGISTRAČNÍ (roční) ČLENSTVÍ mají nárok na:

  • registraci na serveru ČGF od data registrace do 31.12.2021;
  • slevu na hru ve výši 5% (po uvedení do provozu).

Registrace členství v TC může být provedena pouze prostřednictvím e-formuláře - viz níže.

 


II. Liga ČGF 2021: Družstvo (Muži) Twin Chapels Golf Club Vinoř se umístilo na 8.místě! Děkujeme za reprezentaci!.

Sestava týmu: Bažant David, Květoň Karel, Musil Jakub,Pavelek Petr jun., Spozdll Jaroslav, Šťastný Petr, Vrana Hynek, Vybíhal Ondřej


Twin Chapels Golf Club Vinoř byl dne 14.3.2017 přijat Výborem za člena České golfové federace. Členství Twin Chapels GC bylo potvrzeno na volební konferenci ČGF, která se konala dne 18.3.2017.

 
Nahoru
 
PŘIHLÁŠKA ČLENSTVÍ 2021
 
:
:
:
:
:
:
:
:

:
 
:
 
:
 

Vyplněním přihlášky žadatel potvrzuje plný souhlas se Stanovami a účelem spolku Twin Chapels Golf Club Vinoř, z.s. a zavazuje se uhradit členský poplatek v příslušné výši na účet spolku č.ú. 2001189094/8040.
Podáním vyplněné přihlášky žadatel současně vyslovuje souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených přihlášce pro účel registrace v TC a ČGF po celou dobu trvání členství. V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, žadatel bere na vědomí, že všechny údaje uvedené v přihlášce budou shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení spolku prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu trvání členství. Sumarizované údaje z přihlášky mohou být použity pro statistické účely a pro vnitřní potřebu spolku.

 
Nahoru